صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما

مشخصات مسئول واحد

نام : 1 حسين
نام خانوادگی : 2 فقيهي
واحد سازمانی : 3 موئسسه آموزش عالي راهيان نور ساري
مدرک تحصیلی : 5 دكتري
رشته تحصیلی : 4 زبان و ادبيات فارسي
پست سازمانی 6 رياست موئسسه
سابقه خدمت : 7 از بدو تائسيس
تلفن : 8 01513186801
آدرس پست الکترونیکی : 9 moassesserahian_noor@yahoo.com
 

اين موئسسه در جلسه مورخ 10/4/85 به تصويب شوراي گسترش آموزش عالي رسيد. رشته هاي موجود عبارتند از :1- كارداني رشته حسابداري 2- كارداني رشته مديريت بازرگاني 3- كارشناسي ناپيوسته رشته حسابداري 4- كارشناسي ناپيوسته رشته مديريت بازر گاني 5-کارشناسی نا پیوسته

مدیریت صنعتی 6- کارشناسی ناپیوسته رشته مدیریت بیمه 7- کاردانی رشته امور بانکی 8- کاردانی پیوسته رشته حسابداری

9- کاردانی پیوسته رشته ساختمان (کارهای عمومی ساختمان)10- کاردانی پیوسته رشته نقشه کشی معماری (معماری) 11 - کاردانی پیوسته

رشته امور اداری