صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما

مشخصات مسئول واحد

نام : رحمت الله
نام خانوادگی : شفاعی
واحد سازمانی : موئسسه آموزش عالي راهيان نوین دانش ساري
مدرک تحصیلی : كارشناسي ارشد
رشته تحصیلی : مديريت دولتی
پست سازمانی معاونت اداري و مالي
سابقه خدمت : 94
تلفن : 01133136801
آدرس پست الکترونیکی :