صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما

مشخصات مسئول واحد

نام : سیده سمن ناز
نام خانوادگی : ستاری
واحد سازمانی : امتحانات
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی
پست سازمانی کارشناس امور امتحانات
سابقه خدمت :
تلفن : 01133136801
آدرس پست الکترونیکی :