صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما
    

موسسه آموزش عالی راهیان نوین دانش ساری
HyperLink

موسسه آموزش عالی راهیان نوین دانش ساری در رشته های ذیل دانشجو میپذیرد مقطع .........کاردانی نا پیوسته 1-حسابداری 2- مدیریت بازرگانی 3- امور بانکی مقطع ........کارشناسی پیوسته 1- حسابداری 2-مدیریت بازرگانی 3-مهندسی معماری 4-روانشناسی 5-علوم و مهندسی خاک مقطع .......کارشناسی نا پیوسته 1-علمی کاربردی حسابداری 2-مدیریت بازرگانی 3-مدیریت بیمه 4-علمی کاربردی معماری 5-مهندسی اجرایی عمران 6-مدیریت صنعتی 7-علمی کاربردی معماری مقطع.....کارشناسی ارشد 1-حسابداری 2-مدیریت بازرگانی 3-ادبیات فارسی مقطع.....کاردانی پیوسته 1-کارهای عمومی ساختمان 2-حسابداری بازرگانی- حسابداری 3-نقشه کشی معماری 4-امور اداری